NEPA: RÖRELSERESULTATET SJÖNK TILL -3,8 MLN KR 4 KV

2023-03-17 08:08:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, redovisar ett rörelseresultat på -3,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (10,7).

Rörelseresultatet innefattar omstruktureringskostnader om 4,5 miljoner kronor hänförliga till det globala kostnadsbesparingsprogrammet. Det justerade rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (10,7).

Nettoomsättningen sjönk något till 76,3 miljoner kronor (78,7). Återkommande intäkter ökade med 2,3 procent.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 12 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 5,6 miljoner kronor och en omsättning på 80,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt landade på -4,9 miljoner kronor (10,5). Resultatet per aktie sjönk till -0:62 kronor (1:33).

En utdelning om 0:56 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (1:23).


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE