NEPA: FORTSATT SVAG MARKNADSTILLVÄXT FÖRSTA MÅNADERNA 2023

2023-03-17 08:12:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, har under de första månaderna av 2023 observerat en fortsatt svag marknadstillväxt från slutet av året före.

Med två månader passerade har Marketing Optimization växt med ensiffrigt procentuella tillväxttal jämfört med samma period 2022, medan koncernens nettoomsättning var svagt avtagande, uppger Nepa.

"Basen i vår återkommande affär är stabil, men ad hoc-intäkter från mer- och korsförsäljning relaterade till kunders faktiska marknadsaktiviteter är starkt korrelerade med marknadsklimatet", skriver vd Ulrich Boyer i bokslutet.

"Vi anpassar oss kontinuerligt till rådande utmaningar och identifierar tillväxtmöjligheter löpande. Trots en trög start på det nya året ser vi optimistiskt på framtiden och möjligheterna på marknaden för dynamiska marknadsföringsinsikter", uppger han.

I början på mars 2023 var koncernens finansiella ställning oförändrad från bokslutsdagen vid årsskiftet, enligt Nepa-chefen.

"Efter det globala kostnadsbesparingsprogrammet befinner sig bolaget i en bättre position utifrån ett kostnadsperspektiv, men vi fortsätter att noga övervaka marknadsklimatet och anpassar oss därefter för att positionera oss för långsiktig framgång", är budskapet från Ulrich Boyer.Direkt-SE