Neola Medicals vd Hanna Sjöström presenterar på ABGSCs Investor Day den 6 december

2022-12-01 08:30:00

Neola Medical AB (publ) kommer närvara och presentera bolaget på ABG Sundal Colliers Investor Day i Stockholm den 6 december. Vd Hanna Sjöström kommer presentera bolaget klockan 14.15. Presentationen följs av en kortare frågestund modererad av en ABGSC-analytiker.

ABGSCs Investor Day är ett kvartalsvis återkommande seminarium som ger investerare möjlighet att lära sig mer om utvalda företag som täcks av ABGSCs sponsrade analys. Även ett fåtal utvalda företag med innovativa affärsmodeller deltar i eventet. 

”Jag ser fram emot att presentera på ABGSCs Investor Day i december. Vi har haft en intensiv höst med både en företrädesemission och certifiering av vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485. Vi är nu i en fas där vi fokuserar på det regulatoriska arbetet inför marknadsgodkännande i EU och USA, med siktet mot markandslanseringen av Neola®.”, säger Hanna Sjöström, vd på Neola Medical.

Presentationen kommer att livestreamas, samt finnas tillgänglig på följande länk: https://cr.abgsc.com

MFN