Neola Medicals vd berättar mer om bolagets senaste nyheter och milstolpar i nytt investerarbrev

2022-12-15 08:30:00

Vetenskaplig artikel i ledande tidskriften Pediatric Research, klinisk studie på 100 barn, företrädesemission med ny stor aktieägare och viktig milstolpe uppnådd i och med certifiering enligt ISO 13485 – vd berättar mer i Neola Medicals investerarbrev.

I vinterns investerarbrev berättar vd Hanna Sjöström mer om den vetenskapliga artikeln som publicerats i Pediatric Research som lyfter fram fördelarna med teknologin som används i bolagets medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning. Även den kliniska studien på 100 barn som slutförts på Irland och lyfts fram. I investerarbrevet presenteras även företrädesemissionen som genomfördes under hösten samt den viktiga milstolpen som uppnåtts i och med certifiering av bolagets kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485. Dessutom kommenterar Neola Medicals Director Quality Assurance and Regulatory Affairs, Magnus Johnsson, vikten av en sådan certifiering.

Investerarbrevet finns bifogat i det här pressmeddelandet samt tillgängligt på bolagets hemsida www.neolamedical.se.

MFN