NEOLA MEDICAL: VD HANNA SJÖSTRÖM OM STEGEN TILL MARKNADSLANSERING

2022-12-13 10:35:39

https://youtu.be/q5ryk0RepZAimage

STOCKHOLM (Insight Direkt) Neola Medical, VD Hanna Sjöström kommenterar i en intervju bolagets pågående arbete mot en marknadslansering i USA och Europa.

Länk: https://youtu.be/q5ryk0RepZA

Insight Direkt arbetar med att bredda kunskapen och öka genomlysningen av noterade bolag. Materialet är finansierat av bolaget men innehållet är skapat och sammansatt av Insight Direkt som är en fristående verksamhet inom Nyhetsbyrån Direkt. Produktionen är i sin helhet frikopplad från Nyhetsbyrån Direkts övriga redaktion.Direkt-SE