NEOLA MEDICAL: STUDIE MED NEOLA MEDICALS UTRUSTNING SLUTFÖRD

2022-09-21 08:15:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Positiva subgruppsresultat har meddelats från den kliniska Niomi-studien vid universitetssjukhuset i Cork, Irland, i vilken Neola Medicals medicintekniska utrustning Neola används.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Niomi står för Non-Invasive Lung Oxygen Monitoring in Term Infants.

Den kliniska studien undersöker möjligheten att ge realtidsinformation om lungfunktionen hos nyfödda barn. Subgruppsresultaten från de första 50 nyfödda barnen som medverkat i studien presenterades vid en konferens i USA i maj 2022. Nu har 100 nyfödda barn deltagit i den kliniska studien.

"Det är den största kliniska studie som någonsin gjorts med Neola. Under hösten genomförs analyser av dataunderlaget från samtliga medverkande barn i den kliniska studien i syfte att publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter", skriver bolaget.Direkt-SE