NEOLA MEDICAL: RÖRELSERESULTAT -2,9 MLN KR 2 KV (-2,1)

2022-08-16 08:56:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Neola Medical redovisar ett rörelseresultat på -2,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-2,1).

Rörelseintäkterna var 2,1 miljoner kronor (2,4).

Periodens kassaflöde uppgick till -5,8 miljoner kronor (-4,5).

Likvida medel vid periodens utgång var 13,0 miljoner kronor (8,5).Direkt-SE