NEOLA MEDICAL: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 80% INKL GARANTER

2022-10-20 15:33:51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I Neola Medicals företrädesemission tecknades motsvarande cirka 49 procent med stöd av teckningsrätter och motsvarande cirka 0,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Cirka 31 procent av emissionen tilldelas emissionsgaranterna, varvid företrädesemissionen totalt tecknas till cirka 80 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta innebär även att bolaget tillförs en ny aktieägare i form av LMK Venture Partners som var den enda externa emissionsgaranten i företrädesemissionen, skriver Neola Medical.

Bolaget tillförs totalt cirka 44 miljoner kronor före emissionskostnader genom företrädesemissionen.Direkt-SE