Rapport Nent redovisar ett justerat resultat som i stort sett var i linje med analytikernas förväntningar. Samtidigt ökade omsättningen men inte lika mycket som förväntat. 

Nent redovisar ett justerat rörelseresultat på 513 miljoner kronor (511).

Analytiker hade väntat sig 507 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning.

Det rapporterade rörelseresultatet blev -217 miljoner kronor (516). I resultatet ingår engångsposter om -731 miljoner kronor, vilket till stor del har kommunicerats av bolaget sedan tidigare och som avser nedskrivningar inom främst fri-tv.

Nettoomsättningen uppgick till 4.169 miljoner kronor (3.959). Analytikers snittesitmat låg på 4.213 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten var 4,4 procent under kvartalet (3,7).

En utdelning om 7:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (6:50). Här låg förväntningarna på 6:34 kronor per aktie.