Analys Aktien i MTG-avknoppningen Nent har blivit dyr efter den senaste tidens kursuppgång, särskilt med tanke på att den svenska tv-annonsmarknaden går mot tuffare tider. Det menar SEB som har sänkt sin rekommendation för aktien till sälj, från tidigare behåll.

SEB konstaterar att det är främst bettingbolagens intensiva annonsering som ligger bakom att den svenska tv-annonsmarknaden har utvecklats bättre än de nordiska motsvarigheterna under de senaste åren. Men det är nu på väg att förändras, tror SEB.

Banken pekar samtidigt på att skiftet inte slår igenom fullt ut i år då runt 70 procent av tv-annonsmarknaden går via årskontrakt.

”Med det sagt, förväntar vi oss att annonsintäkterna kommer att gå ned när vi går in i nästa år. Efter ha läst bettingbolagens rapporter för det första kvartalet tror vi att självreglering är på väg, där de flesta indikerar att de flyttar annonsinvesteringar från tv och radio till andra kanaler, och också bort från de nordiska länderna”, skriver SEB.

Banken menar samtidigt att Nent gör ett bra jobb vad gäller streamingtjänsten Viaplay. Men fortsatt starkt trend avseende abonnentintaget, i kombination med prisökningar, för Viaplay kommer att krävas för att motverka nedgången i annonsintäkter, resonerar SEB som tror att Nent rörelseresultat kommer att växa med ”måttliga” 1-3 procent per år de tre kommande åren.

SEB håller kvar riktkursen på 210 kronor, som Nent tidvis handlades under första handelsdagen, den 28 mars, efter avknoppningen från MTG. Vid lunchtid på onsdagen byter aktien ägare kring 236 kronor.