Aktie (Uppdaterad) Den riktade emission som Nent aviserade efter börsstängning på onsdagen är genomförd. Kursen sattes till 410 kronor per aktie.

Totalt ger bolaget ut 10,6 miljoner nya B-aktier och därmed kommer bolaget att tillföras 4,35 miljarder kronor. Redan i slutet av 2020 flaggade Nent för en kapitalanskaffning om över 3,5 miljarder kronor. Beskedet på onsdagskvällen var att budskapet att bolaget siktade på cirka 4 miljarder kronor.

”Den riktade emissionen var väsentligt övertecknad och riktades till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär, samt vissa befintliga aktieägare”, skriver Nent.

Teckningskursen kan ställas mot onsdagens stängningspris om drygt 422 kronor, rabatten blev därmed cirka 2,9 procent.

Pengarna ska användas för att förverkliga Nents expansionsplaner.

”Vi är mycket nöjda med utfallet av kapitalanskaffningen och det stora stöd som detta visar för vår strategi, vår vision och våra expansionsplaner. Vi har ett tydligt mål om att bli Europas främsta streamingbolag och har presenterat vår plan för att lansera Viaplay på åtminstone tio nya marknader före utgången av 2023”, säger Nents vd Anders Jensen.

Emissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 13,5 procent baserat på det totala antalet aktier.