Rapport TV- och streamingbolaget Nent redovisar ett justerat rörelseresultat på 114 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig 73,2 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex estimat.

Rörelseresultatet (ebit) blev 114 miljoner kronor, mot väntade 59,8 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 3.054 miljoner kronor och här hade analytikerna räknat med 3.082 miljoner kronor. Den organiska tillväxten blev 9,9 procent.

Nent upprepar sina mål för antal Viaplay-abonnenter i Norden och internationellt 2021.

”Vi är på god väg mot att uppnå målet om (att addera, reds anm) minst 400.000 abonnenter i Norden innan årets slut och 500.000 internationella abonnenter under 2021”, skriver bolaget.

Under det tredje kvartalet ökade antalet betalande Viaplay-kunder till 3.608.000, jämfört med 2.813.000 motsvarande kvartal i fjol och jämfört med 3.287.000 vid utgången av årets andra kvartal.