Aktie Tv- och streamingbolaget Nent har beslutat att inte gå vidare med planerna på en sekundärnotering av aktier i USA, framgår av ett pressmeddelande om en extra bolagsstämma som skickades ut under morgonen.

Pressmeddelandet avsåg den extra stämma där bolaget ämnar besluta om en emission värd mer än 3,5 miljarder kr, kapital vikt för internationell expansion. Aktierna i den nyemissionen som ska genomföras kommer dock vara noterade i Stockholm, framgår nu.

”Nent planerar inte gå vidare med en sekundärnotering i USA vid denna tidpunkt, så nyemitterade aktier kommer vara noterade på Nasdaq Stockholm”, skriver bolaget.

Anders Jensen, koncernchef och vd, kommenterar att den nya visionen om att bli Europas främsta streamingbolag har mottagits positivt av aktieägare och bredare intressenter.

”Vi har sett ett starkt intresse från potentiella nya investerare. Nästa steg är att söka bemyndigande från våra aktieägare för att implementera nyemissionen för att finansiera expansionen”, säger han i pressmeddelandet.

Aktien pressades ned under nollstrecket vid lunchtid på tisdagen från att tidigare under dagen ha handlats upp med som bäst ungefär 1 procent.