NELLY: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -15,9 MLN KR (-29,4) I 3 KV

2022-10-25 08:15:39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handelsbolaget Nelly redovisar ett resultat efter skatt på -15,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-29,4).

Rörelseresultatet blev -11,9 miljoner kronor (-27,3) och rörelsemarginalen var -4,2 procent (-8,7).

Bruttomarginalen i kvartalet blev 41,5 procent (45,9).

Nettoomsättningen uppgick till 284 miljoner kronor (313).

"Nelly har under 2022 i hög takt genomfört förändringar i organisation och arbetssätt i syfte att skapa en långsiktigt hållbar, skalbar och lönsam affärsmodell", sammanfattar Nellys vd Ludvig Anderberg.

Vidare menar han att Nelly sett ökad effektivitet i marknadsföring och minskade kostnader i så väl faktiska som relativa tal genom förbättrad styrning av kanalmix och kostnadsallokering.Direkt-SE