NELLY: AVSER MINSKA OP KOSTNADER 40-50 MLN KR PÅ ÅRSBASIS

2022-08-11 09:23:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handelsbolaget Nelly introducerar ett kostnadsbesparingsprogram som ska reducera de löpande operativa kostnaderna med 40–50 miljoner kronor på årsbasis, vilket innebär en minskning med 15–19 procent i förhållande till räkenskapsåret 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Åtgärderna kommer huvudsakligen att implementeras under innevarande år och inkluderar personalminskningar inom tjänstemannaorganisationen som möjliggörs av fortsatta effektiviseringar i hela verksamheten, inklusive sortiment, systemportfölj och kärnprocesser.

Programmet förväntas få full effekt från och med det andra kvartalet 2023.

Parallellt med besparingsprogrammet som nu introduceras kommer bolaget även stegvis att reducera sina marknadsföringskostnader under resten av 2022, framför allt genom en ökad effektivitet på alla kanaler, samt fortsätta driva ytterligare förbättringar inom logistikverksamheten.Direkt-SE