Rapport Det norska vätgasbolaget NEL redovisar intäkter om 176 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet (125).  

Ebitda-resultatet landade på -42,7 miljoner (-41,9) samtidigt som det rapporterade rörelseresultatet landade på -64,3 miljoner (-60,7).

I en så kallad trading update i slutet av januari spådde bolaget bland annat ett ebitda-resultat om -45 miljoner för det fjärde kvartalet.

Bolagets orderbok uppgick till 513 miljoner norska kronor vid periodens slut, en uppgång med 46 procent från motsvarande tidpunkt 2018.

NEL bedömer i rapporten bolaget kommer att generera en högre andel av intäkterna under det andra halvåret än under det första halvåret.