Rapporter Lundin Mining tappar i både resultat och omsättning. Det visar kvartalsrapporten som kom under torsdagsmorgonen.

Gruvbolaget Lundin Minings justerade ebitda-resultat blev 149 miljoner dollar för det andra kvartalet 2022 (481).

Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -52,6 miljoner dollar (243).

Försäljningen uppgick till 590 miljoner dollar (872)

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 366 miljoner dollar under kvartalet (419).

Gruvbolaget Lundin Mining justerar några av sina prognoser för 2022, bland annat för produktionen vid Chapada och Neves-Corvo samt för beräknade kostnader (Cash cost).

Vid Chapada sänks prognosen på grund av försenad tillgång till planerade malmsorter. Detta beror i sin tur på mer regn under första halvåret än vanligt. Nu spås en produktion på 45.000-50.000 ton, från tidigare 53.000-58.000.

Detta gör att prognosen för kopparproduktionen totalt sänks till 250.000-274.000 ton, från 258.000-282.000.

Vad gäller zink justeras produktionsprognosen vid Neves-Corvo till 90.000-100.000 ton, från 110.000-120.000 ton. Det gör att prognosen för den totala zinkproduktionen sänks till 169.000-183.000 ton, från 188.000-203.000.

Utsikterna för så kallad Cash cost har justerats upp för Candelaria och Chapada.

Vad gäller capex har utsikterna uppdaterats för Candelaria och Chapada vilket bland annat är en effekt av inflationseffekter. Nu väntas total capex 2022 uppgå till 700 miljoner dollar, från tidigare 655.

Lundin Minings styrelse har fastställt en kvartalsutdelning om 0:09 kanadadollar per aktie, för utbetalning den 14 september till de som är registrerade aktieägare den 2 september.

Dagen innan kvartalsrapporten, igår, meddelade Lundinsfären att en av storägarna Lukas H. Lundin har gått bort efter två års kamp mot hjärncancer.

Lukas H. Lundin blev 64 år.