Rapport MTG, som har knoppat av sin tv-verksamhet och som numera är fokuserat på e-sport och gaming, redovisar en negativ organisk tillväxt för det första kvartalet. Bolaget flaggar dock för att tillväxten kommer under det andra halvåret.

MTG redovisar ett justerat ebitda-resultat på 25 miljoner kronor i det första kvartalet 2019 (8).

Enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser låg snittestimatet på ett justerat ebitda-resultat om 6,3 miljoner kronor.

MTG:s ebitda-resultat lyftes av effekter från övergången till redovisningsstandarden IRFS 16 med 14 miljoner kronor. Det är inte känt i vilken mån analytikerna hade räknat med denna effekt.

Det rapporterade ebitda-resultatet låg på -54 miljoner kronor (-26) efter engångsjusteringar på -79 miljoner kronor.

Analytiker hade räknat med ett ebitda-resultat om -33,7 miljoner kronor och engångsposter om -40 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet, ebit, låg på -126 miljoner kronor (-79). Snittestimatet låg här på -99,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 967 miljoner kronor (931). Analytikerna hade här räknat med 971 miljoner. Den organiskt tillväxten var -1,7 procent under kvartalet.

Upprepar ”ambitioner” för helåret

MTG upprepar de ”ambitioner” för såväl tillväxt som lönsamhet helåret 2019 som bolaget lämnade på kapitalmarknadsdagen i mars.

Den organiska försäljningstillväxten spås bli omkring 15 procent. Utfallet i det första kvartalet var -1,7 procent.

”Koncernens försäljningsutveckling för 2019 förväntas vara viktad till det andra halvåret, vilket reflekterar en förbättrad intäktsgenerering i den e-sportverksamhet som vi äger och driver själva, en fortsatt stark utveckling för Innogames och operativa förbättringar för Kongregate”, skriver MTG i sin delårsrapport.

Lönsamhetsmässigt siktar MTG på en ensiffrig justerad ebitda-marginal i mittenspannet, efter centrala kostnader och exklusive påverkan från IFRS 16.