Rapport Embracer redovisar en kraftig ökning av nettoomsättningen drivet av förvärv. Den organiska tillväxten var däremot negativ. Gamingbolaget står samtidigt fast vid prognoserna. 

Embracer redovisar ett rörelseresultat på ebitda-nivå om 702 miljoner kronor för det första kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023. För motsvarande kvartal i fjol var ebitda-resultatet 534 miljoner kronor.

Justerat ebitda ökade till 1.867 miljoner kronor (1.573).

Bolagets justerade rörelseresultat, ebit, blev 1.322 miljoner kronor (1.279) och redovisat ebit blev -398 miljoner kronor (55).

Nettoomsättningen uppgick till 7.118 miljoner kronor (3.433). Den organiska tillväxten blev -12 procent.  Embracer spår dock att gamingkoncernens organiska tillväxt ska bli 20-35 procent under det innevarande räkenskapsåret 2022/2023.

Upprepar prognos

Embracer upprepar prognoserna för det justerade rörelseresultatet de kommande två räkenskapsåren.

Det skriver bolaget i sin rapport.

Den tidigare lydelsen ”operativa rörelseresultat” har bytts ut mot ”justerat rörelseresultat”.

För räkenskapsåret 2022/2023, som inleddes i april månad 2022, siktar bolaget på ett justerat rörelseresultat på 9,2-11,3 miljarder kronor och för 2023/2024 på 10,3-10,6 miljarder kronor.

”Om vi tittar på hur justerat ebit fördelar sig över året förväntar vi oss att Q2 och Q3 blir klart starkare än Q1, något till Q3:s fördel, drivet av både nya lanseringar och säsongsvariationer. Q2 får stöd av den nya SaintsRow och andra betydande avtal med plattformar. Vidare väntar vi oss att Q4 blir räkenskapsårets klart starkaste kvartal drivet av några starka lanseringar inklusive en efterlängtad AAA-titel, som väntas lanseras under Q4 och som snart kommer att utannonseras”, skriver vd Lars Wingefors i rapporten.