Delårsrapport IT-återförsäljaren Dustins organiska tillväxt var negativ i det gångna kvartalet. Resultatet kom in marginellt över förväntan men var betydligt lägre än samma kvartal föregående år.

Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 212 miljoner kronor för det andra kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023. Det kan jämföras med 275 miljoner samma kvartal föregående år. 

Enligt det av Infront sammanställda snittestimatet, baserat på fem analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 209 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 6.272 miljoner kronor och den organiska försäljningstillväxten var -2,4 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 6.609 miljoner kronor och en organisk försäljningstillväxt på +2 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 3,4 procent, mot väntade 3,2 procent.

Dustins marknader har de senaste kvartalen genomsyrats av allmän ekonomisk osäkerhet och en avvaktande utveckling i vissa av bolagets kundsegment. Utvecklingen var mer eller mindre i linje med förväntan, då bolaget historiskt sett motsvarande mönster, skriver Dustins avgående vd Thomas Ekman i rapporten för andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, december 2022 till februari 2023.

”Vi visar framsteg mot den målbild som presenterades vid kapitalmarknadsuppdateringen och har sett en viss stabilisering inom SMB, vilket gör oss försiktigt optimistiska inför kommande kvartal”, skriver han, som nu lämnar över till Johan Karlsson som tillträder som Dustins vd den 3 april.

Under det andra kvartalet fortsatte den avvaktande utvecklingen bland de mindre och medelstora bolagen inom segment SMB, medan efterfrågan varit fortsatt god inom offentlig sektor och större bolag.

”En förbättrad produktmix inom LCP har i kombination med det utgångna avtalet med danska SKI bidragit till en sekventiell marginalförbättring”, skriver Thomas Ekman.

Bruttomarginalen uppgick till 14,6 procent (14,7) andra kvartalet, vilket är en förbättring jämfört med 13,5 procent i det första kvartalet.

Vidare lyfter han fram att en minskad lagerbindning har möjliggjort ett lägre nettorörelsekapital och en lägre nettoskuld under kvartalet.

Varulagret minskade till 1.220 miljoner kronor, jämfört med 1.610 miljoner kronor i det första kvartalet.

”Det är glädjande att kunna visa tydliga framsteg under kvartalet i linje med den målbild som presenterades under kapitalmarknadsuppdateringen i februari”, skriver Thomas Ekman.