Rapport Batteriladdleverantören CTEK:s organiska tillväxt var negativ under det tredje kvartalet samtidigt som resultatmarginalen sjönk.

CTEK redovisar ett rörelseresultat på 9,1 miljoner kronor (-2,5) för det tredje kvartalet 2022.

Rörelseresultatet belastas av jämförelsestörande poster om -5 miljoner kronor (-21).

Det justerade ebita-resultatet blev 21 miljoner kronor (25), motsvarande en marginal om 9,5 procent (12,0).

Nettoomsättningen uppgick till 221 miljoner kronor (209). Försäljningstillväxten organiskt var -2 procent.