Rapport Balkongbolaget Balco ökade vinsten under det tredje kvartalet. Men den organiska tillväxten var negativ på grund av försenade uppstarter av flera projekt. 

Balco redovisar ett resultat efter skatt på 23,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (19,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:19 kronor (0:89).

Rörelseresultatet blev 31,3 miljoner kronor (25,1) och rörelsemarginalen var 10,7 procent (10,6).

Nettoomsättningen uppgick till 292 miljoner kronor (238).

Negativ organisk tillväxt

Balcos organiska tillväxt var negativ, -9,8 procent i det tredje kvartalet.

Kvartalets omsättning och dess organiska tillväxt har påverkats negativt av försenad uppstart av några större projekt. Dessa förväntas att komma igång i slutet av detta år eller i början av 2020 då bygglov har erhållits, skriver bolaget i delårsrapporten.

”Dessa förseningar kommer att påverka den organiska tillväxten och omsättningen även i fjärde kvartalet men gör att nästa år ser positiv ut”, heter det.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 23,1 procent (23,6). Bruttomarginalen i kvartalet har påverkats negativt av mixen med en större andel nybyggnation än föregående år. Nybyggnation har generellt lägre bruttomarginal än renovering.

Fortsatt god orderingång

Balco räknar med fortsatt bra orderingång under det fjärde kvartalet, baserat på en hög marknadsaktivitet och god efterfrågan.

Det framgår av Balcos delårsrapport.

Under det tredje kvartalet ökade orderingången organiskt med 35,3 procent till 199 miljoner kronor.

Orderstocken uppgick till 1.557 miljoner kronor (1.203) motsvarande en ökning med 29,5 procent, varav 12,9 procent var organisk ökning. Orderstocken för segment renovering uppgick till 1.415 miljoner kronor (1.037) vilket motsvarar 91 procent av den totala orderstocken. Orderstocken för segment nybyggnation uppgick till 142 miljoner kronor (165).