Aktie Styrelsen i Eniro har på måndagen beslutat om en nedskrivning av uppskjutna skattefordringar och immateriella tillgångar om totalt cirka 475 miljoner kronor.

Nedskrivningen belastar resultatet i tredje kvartalet 2019. Eniros rörelseresultat för det tredje kvartalet uppgår därmed till -526 miljoner kronor.

Bolaget meddelar även att nedskrivningen inte är kassaflödespåverkande.

Under måndagskvällen släppte Eniro även rapporten för det tredje kvartalet, en dag tidigare än beräknat.

Totala rörelseintäkter uppgick till 254 miljoner kronor, en minskning med 29 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Ebitda-resultatet blev 2 miljoner kronor (60). Ebitda-marginalen uppgick till 0,8 procent (16,9). Justerat ebitda uppgick till 27 miljoner (62).