Vinstlyft för Nederman

Publicerad 2014-10-16 12:57

Rapport Verkstadsbolaget redovisar kraftigt ökad vinst i tredje kvartalet vilket får aktiekursen att stiga rejält.

Verkstadsbolaget Nederman redovisar ett resultat efter skatt på 28,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2014 (15,6). Resultatet per aktie uppgick till 2:46 kronor (1:33).

Nettoomsättningen uppgick till 733 miljoner kronor (645) medan orderingången var 701 miljoner kronor (648).

Rörelseresultatet exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader blev 61,4 miljoner kronor (52) och rörelsemarginalen var 8,4 procent (8,1).

Rörelseresultatet inklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader blev 51,4 miljoner kronor (31,0), vilket gav en rörelsemarginal på 7,0 procent (4,8).

Ser stabil utveckling

Verkstadsbolaget Nederman behåller sina utsikter: en fortsatt positiv och stabil utveckling i Americas och ett fortsatt förbättrat efterfrågeläge i Asia Pacific, då främst i Kina. I Emea bedöms marknaden och efterfrågeläget vara fortsatt svagt.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport och påminner om att dessa utsikter nu har gällt under ett antal kvartal.

”Även under tredje kvartalet kan Nederman notera en positiv utveckling i koncernens orderingång och rörelsemarginal. Organiskt ökade orderingången med 2,3 procent jämfört med samma period förra året”, heter det i rapporten.

Enligt Nederman är det framför allt Americas som bidragit till utveckling i kvartalet där både Nord- och Sydamerika visar god efterfrågan. Asia Pacific utvecklades något svagare i kvartalet, dock bedömer bolaget som sagt att den goda utvecklingen i framförallt Kina kommer att fortsätta.

”Situationen i Emea har inte förändrats. Vi möter en fortsatt tuff marknadssituation som förstärks av oroligheterna i Ukraina och Mellanöstern”, skriver vd Sven Kristensson.