NEDERMAN: ORON KRING LEVERANSKEDJOR OCH KOSTNADER HAR TILLTAGIT

2022-04-22 08:13:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsföretaget Nederman upplever att oron på marknaden kring leveranskedjor samt höga transport- och materialkostnader har tilltagit.

"Rysslands invasion av Ukraina är naturligtvis en viktig anledning, men även nya covid-relaterade nedstängningar i Kina påverkar. Dessutom ser vi att inflation börjar få fäste i alla delar av ekonomin på ett sätt vi inte sett på decennier. I denna extremt osäkra makromiljö arbetar vi intensivt för att framgångsrikt kunna hantera det som ligger inom vår kontroll", skriver vd Sven Kristensson i delårsrapporten.

"Säkrad komponentförsörjning och att kunna leverera i tid till kund är tillsammans med löpande prisjusteringar prioriterade områden. Jag är nöjd med det arbete som genomförs i våra divisioner, men utmaningarna kvarstår och kräver fortsatt hög beredskap", uppger han.

Även om utvecklingen i Nedermans divisioner är fortsatt positiva, ser bolaget att problemen inom försörjningskedjan och de höga priserna på material och transporter påverkar kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer, såväl som Nedermans egen produktion och leveransförmåga, enligt Sven Kristensson.

"Den tilltagande geopolitiska osäkerhet vi tidigare varnat för har blivit verklighet, med risk för att situationen förvärras ytterligare framöver med växande negativa konsekvenser för den globala ekonomin. Trots all denna ökade oro och osäkerhet är vi fortsatt positiva inför kommande kvartal, bland annat sett till den starka orderingången i våra divisioner", skriver Nederman-chefen.

Beträffande Ryssland konstaterar Nederman att bolaget har pausat sin ryska verksamhet och stoppat alla nya order i regionen.

"Den ryska marknaden utgör en väldigt liten del av koncernens omsättning, mindre än 1 procent under 2021", framhåller Sven Kristensson.Direkt-SE