NEDERMAN: NETTORESULTATET STEG TILL 70,5 MLN KR 1 KV

2022-04-22 08:07:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget Nederman redovisar ett resultat efter skatt på 70,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (57,2). Resultatet per aktie steg till 2:01 kronor (1:63).

Nettoomsättningen ökade till 1.094 miljoner kronor (868) medan orderingången steg till 1.345 miljoner kronor (1.035).

Rörelseresultatet förbättrades till 98,2 miljoner kronor (87,2) medan rörelsemarginalen sjönk till 9,0 procent (10,0).

"Vårt starka momentum från 2021 fortsatte in i det nya året. För första kvartalet 2022 kan jag summera en mycket stark orderingång, högre omsättning och ett justerat rörelseresultat som ökade till närmare 100 miljoner kronor, det bästa någonsin för ett första kvartal", skriver vd Sven Kristensson.

"Omsättningen, och därmed även resultatet, skulle kunna vara ännu bättre om kundernas projekt kunnat starta som planerat och störningarna i leveranskedjan inte varit så omfattande", tillägger han.

En rekordstark orderbok ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av omsättningen under återstoden av 2022, enligt Nederman-chefen.Direkt-SE