NEDERMAN: HÖJER LÖNSAMHETSMÅL TILL JUSTERAD EBITA-MARG MINST 14%

2022-04-25 15:35:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nederman har beslutat att höja lönsamhetsmålet till en justerad ebita-marginal om minst 14 procent. Samtidigt flaggar bolaget för potentiellt pressade marginaler på kort sikt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nedermans lönsamhet har ökat väsentligt och under de senaste 12 månaderna fram till den 31 mars 2022, uppgick justerad ebita till 509 miljoner kronor eller till 11,9 procent i förhållande till omsättningen, skriver bolaget.

"Orderingången under de senaste kvartalen har varit stark, orderboken är därmed hög och prognostiserad försäljningstillväxt för Nedermankoncernen för 2022 kommer att överstiga målet på 10 procent. På grund av den ökade försäljningen förväntas lönsamheten i svenska kronor att fortsätta att öka", skriver bolaget.

"Trots potentiellt pressade marginaler på kort sikt från kostnadsökningar och försäljningsmix har Nederman ett mycket starkt digitalt utbud som vi ständigt utvecklar, samtidigt som vi fortsätter att investera i våra anläggningar, verksamheter och andra förbättringsaktiviteter, och vi ser därför möjligheten att nå det nya målet om 14 procent", säger vd Sven Kristensson i en kommentar.Direkt-SE