Nederländernas försvarsministerium utökar sin användning av Sectras Tigerlösning - inkluderar säker fildelning

2022-11-14 08:31:00

- På grund av det instabila säkerhetsläget i Europa har vi sett ett ökat behov av lösningar som möjliggör ett säkert kommunikationsutbyte med en hög säkerhetsnivå. Våra kunder måste kunna utbyta all slags säkerhetsklassificerad information, både via röstsamtal och via dokumentöverföringar. Det är en stor ära att få stötta Nederländernas försvarsministerium i detta, och se till att endast de avsedda mottagarna får tillgång till deras information, säger Jeroen de Muijnck, vd för Sectra Communications BV.

Nederländernas försvarsministerium har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation sedan 2004. Med den nyligen beställda utrustningen för säker fildelning kan användarna skicka och ta emot dokument på ett användarvänligt sätt. Lösningen kan också användas som ett personligt och centralt lagringsutrymme, eller som ett samarbetsverktyg för en ökad flexibilitet hos användarna. 

Kontraktet signerades i oktober 2022. Det är den andra ordern i år från Nederländernas försvarsministerium, efter en order på ytterligare enheter av Sectra Tiger/S 7401 LTE (https://communications.sectra.com/news-press-releases/?item=2DE63250A23EB68E). Sectra Tiger/S 7401 LTE är en lösning för säker kommunikation som gör att användarna kan dela säkerhetsklassificerad information. Det är en kvantsäker lösning som har godkänts av den nederländska säkerhetsmyndigheten och EU för användning till och med säkerhetsnivå SECRET. Besök Sectras hemsida för att läsa mer om Sectra Tiger/S (https://communications.sectra.com/product/mobile-communication-up-to-secret/). 

Om Sectra
Sectra hjälper myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information samt sjukhus världen över att effektivisera vården. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida (https://sectra.com/).

Inom verksamhetsområdet Secure Communications utvecklas produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och Nato, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution. Verksamheten bedrivs från kontor i Sverige, Norge, Nederländerna och Finland.

Cision