NEDERLÄNDERNA: BNP (DEF) +2,6% 2 KV, +5,1% JMF 2 KV 2021

2022-09-23 06:31:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nederländernas BNP steg 2,6 procent under andra kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal. Jämfört med det första kvartalet i fjol steg BNP med 5,1 procent.

Det visar definitiv statistik från den nederländska statistikbyrån.

Enligt preliminär statistik ökade BNP med 2,6 procent under kvartalet.

Under första kvartalet steg BNP 0,4 respektive 6,7 procent.Direkt-SE