Kvartalsrapport Det blev ett tufft kvartal för Electrolux. Resultatet, försäljningen och rörelsemarginalen blev sämre än vad prognosmakarna trodde.

Vitvarutillverkaren Electrolux rörelseresultat blev 1.983 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tolv estimat hade räknat med ett rörelseresultat på 2.116 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 procent, jämfört med väntade 7,3 procent.

Försäljningen var 30.303 miljoner kronor. Här låg förväntningen på 28.986 miljoner kronor.

Vitvarutillverkaren Electrolux spår i rapporten för det andra kvartalet att de negativa effekterna från det som bolaget kallar ”externa faktorer” kommer att öka under 2021 jämfört med den tidigare prognosen som lämnades i samband med rapporten för det första kvartalet.

Nu bedömer bolaget en negativ påverkan om 3,0-3,5 miljarder kronor. Den tidigare prognosen var en negativ påverkan om 2,4-2,8 miljarder kronor.

I externa faktorer ingår råmaterial, handelstariffer, valutapåverkan och löneinflation.

Volym/pris/mix-effekten bedöms fortsatt som positiv för helåret. Vd Jonas Samuelsson skriver dock i rapporten att den globala bristen på elektronikkomponenter har påverkat produktionseffektivitet och matchning mellan efterfrågan och produktmix negativt i det andra kvartalet, samt att begränsningarna väntas fortsätta att påverka i det tredje kvartalet.

”Marknaden för elektroniska komponenter förväntas begränsas ytterligare något under tredje kvartalet och därför räknar vi med utmaningar i att helt möta marknadens förväntan på produktmix. Vi fortsätter att ha en tät dialog med våra leverantörer för att mildra dessa leveransutmaningar då vi förväntar oss att situationen förblir osäker över en längre period”, skriver vd:n.

Electrolux upprepar i rapporten för det andra kvartalet sina marknadsutsikter för de geografiska marknaderna för helåret 2021.

För Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika bedöms marknadsutsikterna som positiva, medan utsikterna för Latinamerika bedöms som oförändrade.