Noteringar Ett dryckesbolag och ett läkemedelsbolag debuterade i dag på First North respektive Spotlight. Båda föll under teckningskurserna när handeln inleddes.

Vid lunchtid handlades Arctic Blue Beverages för 3,48 kr på First North. Det motsvarade en nedgång på drygt 30 procent jämfört med teckningskursen som motsvarade 5 kr per aktie.

Sensidose handlades för 3,75 kr på Spotlight Stock Market. Även här handlade det om en nedgång på 30 procent jämfört med teckningskursen som motsvarade 5,35 kr per aktie.