NCC:s återköpsprogram avslutat - återköp av aktier av serie B i NCC vecka 46, 2022

2022-11-22 10:30:00

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 10 procent B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1,5 miljarder SEK som NCC tillkännagav den 27 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 11 maj 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

B-aktier i NCC har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat genomsnitts Totalt dagligt
volym (antal -pris per dag transaktionsvärde(SEK)
aktier) (SEK)
2022 28 511 100,1722 2 856 010
-11
-14
2022 88 858 99,6408 8 853 882
-11
-15
2022 94 233 99,4244 9 369 059
-11
-16
2022 91 351 98,9582 9 039 931
-11
-17
2022 66 115 100,3974 6 637 774
-11
-18

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för NCC AB:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår NCC:s innehav av egna aktier per den 18 november 2022 till 10 843 582 B-aktier. Det totala antalet aktier i NCC uppgår till 108 435 822.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Cision