Utdelning Styrelsen i NCC föreslår en utdelning om 2:50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Det ursprungliga förslaget, som tidigare drogs in, till utdelning var 5:00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya utdelningsförslaget kommer efter att styrelsen gjort en förnyad bedömning av effekterna av coronapandemin och bolagets finansiella ställning.

”Styrelsen anser att det nu finns förutsättningar att gå vidare med utdelning för 2019. NCC har hittills påverkats marginellt av coronapandemin och har en stark finansiell ställning”, kommenterar NCC:s styrelseordförande Alf Göransson.

Styrelsen avser kalla till en extra bolagsstämma den 12 november 2020.

I mars reviderade styrelsen förslaget till följd av den då ökande osäkerheten i samhället till följd av coronapandemin och bolagsstämman fattade slutligen beslut att inte lämna någon utdelning.