NCC: STÖRSTA DELEN AV VERKSAMHETEN GÅR VÄLDIGT BRA - VD

2022-11-01 10:16:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bortsett från utmaningarna som NCC flaggade för i slutet av september har det tredje kvartalet varit bra och Building Nordics och Infrastructure lyckas upprätthålla marginalerna.

Det säger vd Tomas Carlsson till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det viktigaste är att säga att den största delen av verksamheten går väldigt bra", säger NCC-chefen.

I slutet av september varnade bolaget för att rörelseresultatet under kvartalet skulle påverkas negativt av det ekonomiska läget, drivet av asfaltsverksamheten inom Industry.

"Det är i huvudsak prishöjningar. Det är stora prishöjningar på mycket men framförallt energi. När vi sen höjer priser för att kompensera hinner vi dels inte med, dels slår det på efterfrågan", säger han.

Samtidigt meddelade bolaget att resultatet i affärsområdet Building Sweden belastas av nedskrivningar på 120 miljoner kronor relaterat till ett fåtal bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Det berodde i huvudsak på bristande projektstyrning i de enskilda projekten och inte på det ekonomiska läget.

Hur mycket frihet finns det för avdelningarna och finns det risk för fler avsteg från modellen?

"De har ingen frihet att göra det egentligen. Vi har alltid haft och vill ha en decentraliserad organisation. Då finns det risk för sådana avsteg. Men motsatsen, att ha en alldeles för stor byråkrati skulle kväva organisationen mycket mer", säger han.

När det gäller det generella affärsklimatet ser bolaget en hög investeringstakt i infrastruktur, inom industrin och offentliga byggnader.

"Vi ser investeringar i allt från fängelser till skolor via sjukhus, som är en ganska bra marknad. Det finns lite olika signaler och det är en blandad bild. Sen har det blivit lite mer svårnavigerat", säger han.

Gällande prisbilden har Tomas Carlsson en försiktig syn när det gäller att utläsa några trender, men det har noterats nedgångar på till exempel trävaror.

"Jag är lite mer försiktig och vill säga att jag kan se var det ska ta vägen framöver. För vissa varor har priserna gått ner, andra ökar i mindre takt och så är det andra som ökar och är volatila, till exempel energi. Men jag skulle vilja ge det ett tag innan vi får någon tydligare bild", säger han.

I delårsrapportens vd-ord noterar Tomas Carlsson att fastighetsmarknaden är inne i en fas med betydande osäkerhet och att NCC kommer att sälja projekt när bolaget upplever att det får marknadsmässigt betalt.

"Vi kan sitta länge med de här projekten. Det är ett okej uthyrningskvartal, men vi upplever nog en större försiktighet vad gäller uthyrning och en större försiktighet framåt vad gäller transaktionsmarknaden. Vi har en stark balansräkning och kommer inte sälja till lägre än vad det är värt", säger han.Direkt-SE