Rapport Bygg- och fastighetsbolaget NCC rapporterar ett resultat som var klart högre än vad analytikerna förväntat sig. Även omsättning och orderingång överraskade på uppsidan.

NCC:s rörelseresultat blev 510 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt väntat sig 364 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nettoomsättningen blev 14.068 miljoner kronor, mot förväntade 13.140 miljoner.

Orderingången var 11.607 miljoner kronor. Analytikernas snittprognos låg där på 9.711 miljoner kronor.

NCC:s tredje kvartal påverkades som tidigare meddelats av stora utmaningar inom asfaltsverksamheten. Samtidigt har bolaget en ”stark orderingång och en bra orderstock med god kvalitet i samtliga affärsområden”, skriver vd Tomas Carlsson i delårsrapporten.

I affärsområdet Building Sweden ger kostnadsökningarna fortsatt en viss press på marginalerna generellt i affärsområdet i kvartalet, mest påtagligt i bolagets bostadsprojekt. Orderingången uppges vara god och har en ökad andel samhällsbyggnader.

”Building Nordics har en stark orderstock och god orderingång i kvartalet, med ett ökat fokus på samhällsbyggnader i samtliga länder. Rörelseresultatet är stabilt om än påverkat av den rådande situationen med ökande kostnader”, skriver NCC-chefen.

NCC meddelade i september att det är stora utmaningar inom affärsområdet Industry där kraftiga prishöjningar inte har kunnat kompensera högre kostnader. Effekter av den situationen väntas året ut.

”Asfaltverksamheten präglas av relativt kort orderstock och tydlig säsongsmässighet, så vi ser ändå goda förutsättningar för att kunna förbättra situationen till nästa år. Stenverksamheten är stabil, både omsättnings- och resultatmässigt”, skriver Tomas Carlsson.