Rapport Byggkoncernen NCC halverar utdelningen. Det oväntade beskedet gjorde att man valde att släppa rapporten redan på tisdagskvällen.

NCC:s rörelseresultat blev 256 miljoner kronor i det fjärde kvartalet medan nettoomsättningen uppgick till 17.832 miljoner kronor.

Det kan jämföras med Bloombergs analytikerenkät som pekade mot 469 respektive 17.834 miljoner kronor.

Kvartalets orderingång var 17.750 miljoner kronor och orderstocken summerade till 56,8 miljarder kronor vid årsskiftet (mot 56,6 miljarder kronor i slutet av september).

Halverar utdelningen

Styrelsen i NCC har vid sitt möte på tisdagen beslutat föreslå en utdelning på 4:00 (8:00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2018. Väntat enligt Bloombergs snittestimat var 8:63 kronor.

Vd Tomas Carlsson sade till Nyhetsbyrån Direkt i oktober att det fanns möjlighet till aktieutdelning på samma nivå i år som i fjol.

”När det gäller utdelningen väljer styrelsen att agera i linje med en mer försiktig princip och skapa ökad finansiell flexibilitet för NCC”, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.

I enlighet med regelverket i MAR gör NCC bedömningen att information om utdelning kan avvika från förväntningarna och väljer därför att offentliggöra denna information samt tidigarelägga publicering av bolagets rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018, påpekar bolaget.

NCC:s rörelseresultat blev 256 miljoner kronor i det fjärde kvartalet medan nettoomsättningen uppgick till 17.832 miljoner kronor.

Det kan jämföras med Bloombergs analytikerenkät som pekade mot 469 respektive 17.834 miljoner kronor.

Av de tillkommande omstruktureringskostnaderna om 200 som kommunicerades i tredje kvartalet belastar 152 miljoner kronor resultatet i fjärde kvartalet.

Kvartalets orderingång var 17.750 miljoner kronor och orderstocken summerade till 56,8 miljarder kronor vid årsskiftet (mot 56,6 miljarder kronor i slutet av september).

Goda förutsättningar förutom i Sverige och Danmark

Marknadsförutsättningarna är överlag goda på NCC:s marknader förutom när det gäller bostäder i Sverige och Danmark.

Det skriver NCC:s vd Tomas Carlsson i rapporten för det fjärde kvartalet som offentliggjordes på tisdagskvällen.

Han skriver att resultatet för bygg- och anläggningsverksamheten påverkas av de omvärderingar i projektportföljen som genomfördes i tredje kvartalet och i kombination med en försiktig resultatframtagning medför det att lönsamheten för helåret är låg.

NCC Industry och NCC Property Development förbättrade kvartalsresultatet jämfört med föregående år. Fler resultatavräknade utvecklingsfastigheter och markförsäljningar bidrog till högre resultat från fastighetsutvecklingsaffären.