NAXS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 40,1 MLN KR 1 KV

2022-04-26 18:37:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Naxs redovisar ett resultat efter skatt på 40,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (44,6). Resultatet per aktie uppgick till 3:60 kronor (4:00).

Substansvärdet var vid periodens utgång 78:12 kronor per aktie.Direkt-SE