NAXS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 35,6 MLN KR 4 KV (OMS)

2023-02-01 06:13:53

(Omsändning: Skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Naxs redovisar ett resultat efter skatt på 35,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (59,1). Resultatet per aktie uppgick till 3:21 kronor (5:29).

Substansvärdet var vid periodens utgång 86:59 kronor per aktie.Direkt-SE