NAXS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 34,7 MLN KR 3 KV (OMS)

2022-10-26 06:26:03

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Naxs redovisar ett resultat efter skatt på 34,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (26,6). Resultatet per aktie uppgick till 3:13 kronor (2:39).

Substansvärdet var vid periodens utgång 83:38 kronor per aktie.

"Den positiva utvecklingen av Naxs substansvärde fortsatte under det tredje kvartalet 2022 då substansvärdet per aktie ökade med 5,9 procent. Under 12-månadersperioden har substansvärdet ökat med 26,9 procent, inklusive den utbetalda utdelningen i april. Under kvartalet har underliggande fonder förvärvat ett portföljbolag och avyttrat ett portföljbolag. Den förhållandevis låga aktivitetsnivån avspeglar en alltmer osäker omvärld", skriver vd Gösta Lundgren i rapporten.Direkt-SE