NAXS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 18,6 MLN KR 2 KV (OMS)

2022-07-22 06:04:37

(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Naxs redovisar ett resultat efter skatt på 18,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (36,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:67 kronor (3:27).

Substansvärdet var vid periodens utgång 78:71 kronor per aktie.Direkt-SE