NAXS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 18,6 MLN KR 2 KV

2022-07-21 18:34:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Naxs redovisar ett resultat efter skatt på 18,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (36,4). Resultatet per aktie uppgick till 1:67 kronor (3:27).

Substansvärdet var vid periodens utgång 78:71 kronor per aktie.Direkt-SE