NAXS: BESLUTAR OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

2022-04-26 21:34:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Naxs har beslutat att återköpa egna aktier. Återköpen kommer ske i omgångar fram till nästa årsstämma.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att återföra kapital till aktieägarna, samt att främja en effektivare kapitalanvändning, uppger bolaget.

Bolaget innehar per den 26 april inga egna aktier och det totala antalet utstående aktier i bolaget är drygt 11,1 miljoner. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier.Direkt-SE