Aktier Nätmäklaren Freetrade, som länge ryktats vara på väg att lanseras i Sverige, är nu i praktiken redo att dra igång. Bolaget uppger att det väntar på det nödvändiga tillståndet från Finansinspektionen och att ett sådant besked väntas inom kort.

”Den information vi fått är att FI gör sin slutbedömning just nu”, säger Karl Broomé, Europachef på Freetrade.

De första uppgifterna om en Freetradelansering i Sverige började komma i slutet av 2020. Sedan dess har företaget gradvis ökat sin närvaro i landet, bland annat genom att bygga upp ett community, men FI:s hantering av tillståndsfrågan har tagit lång tid – myndigheten har enligt Karl Broomé en ärendebörda som är åtminstone delvis pandemirelaterad.

Freetrade, vars verksamhet i Storbritannien vuxit kraftigt och nu har nära 1,2 miljoner kunder, planerar när tillstånden är på plats att dra igång snabbt. Starten kommer dock att ske i mindre skala, där de mest intresserade användare som står på väntelista adderas först.

Företagets idé är att rikta sig bland annat till personer som i dag inte handlar med enskilda aktier och målet är att göra handeln och aktieägandet så enkelt som möjligt för dessa kunder. Aktier, svenska och från flera utländska marknader, kommer att erbjudas liksom ETF:er men inga mer komplexa produkter, derivat eller liknande. Freetrade ska dessutom möjliggöra handel med delar av enskilda aktier.

Affärerna ska vidare vara courtagefria då Freetrade använder en så kallad ”freemium”-modell, där man tjänar pengar genom kringtjänster som till exempel olika ordertyper och konton.

I Sverige, blir det inte tufft att konkurrera med Avanza och Nordnet?

”Freetrade vill vara en global spelare och Europakontoret, som är baserat i Sverige, ska serva hela EU. Men vi tror inte att kundvolymen i Sverige är ett nollsummespel. Vi har sett att det finns många som inte är en del av marknaden, även om Sverige ligger långt fram inom privat aktieägande har de flesta inte egna aktier”, säger Karl Broomé.

I Storbritannien har företaget arbetat mycket med sociala medier, e-post, filmer och även fysiska communitymöten med sina användare och kunder. Detta siktar Freetrade på att replikera även i Sverige och Karl Broomé understryker att man riktar sig till vanliga privatpersoner snarare än proffs.

”Det handlar inte om trading utan om investering”, säger han.