NÄTMÄKLARE: NETTOUTFLÖDE UNDER OKTOBER

2022-11-03 08:45:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nätmäklaren Avanza meddelar att nettoinflödet i oktober uppgick till -930 miljoner kronor, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 30.100 miljoner kronor hittills under 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande från nätmäklaren.

I nettoinflödet för oktober ingår en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner på -940 miljoner kronor till Futur Pension. Exklusive denna överlåtelse uppgick nettoinflödet till 10 miljoner kronor.

"Inflödet låg på en stabil nivå jämfört med de senaste månaderna, medan utflödet fortsatt påverkades negativt av osäkerheten i marknaden och där den senaste tidens räntehöjningar gjort att framför allt kunder inom Private Banking flyttat ut likvida medel från Avanza till sparkonton med högre ränta. Nettoinflödet från företagskunder var positivt under oktober", skriver Avanza.

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 107.300 och uppgick vid september månads utgång till 1.767.400. Det innebär en ökning med 3.420 kunder i oktober.

Nordnets nettosparande i oktober uppgick till -500 miljoner kronor, och det totala nettosparandet under 2022 är 34.800 miljoner kronor.

"Det negativa nettosparandet i oktober beror främst på ett omstrukturerat samarbete med en partner inom kapitalförvaltningsområdet på den danska marknaden. Ett antal av den aktuella kapitalförvaltarens slutkunder har flyttat sitt kapital till en annan aktör till följd av att Nordnet har infört vissa avgifter för service och administration i anslutning till samarbetet", heter det i pressmeddelandet.

Denna förändring påverkade nettosparandet under oktober negativt med 1,6 miljarder kronor, vilket betyder att nettosparandet annars skulle ha varit positivt och uppgått till 1,1 miljarder kronor.

Antalet kunder hos Nordnet uppgår till 1.688.500, en ökning med 11.000 från september.Direkt-SE