Inflation Det verkar finnas en förväntan om att inflationen kan komma att dämpas av en svagare konjunktur. Det är dock svårt att se eftersom flera av de faktorer som nu lyfter inflationen kommer att bestå även om tillväxten försvagas. Det skriver den franska investmentbanken Natixis i en analys.

”Även om tillväxten bromsar in skulle inflationen kunna falla kraftigt? Vi tvivlar”, skriver de.

De påpekar att de allehanda brister som nu lyft inflationen är såväl bestående som robusta, med bland annat ett minskat utbud av fossil energi och sanktionerna mot Ryssland samt ett minskat arbetskraftsutbud i USA och otillräckligt utbud av transporter.

”I synnerhet skulle det kräva ett väldigt kraftigt fall i aktiviteten för att få svårigheterna att hitta arbetskraft att försvinna”, skriver Natixis.

Till detta kommer att Kina, som nu är i recession till följd av sina covid-nedstängningar, lär vända upp kraftigt igen under efter sommaren och då ge ett nytt lyft åt råvarupriserna samt att löneökningstakten i euroområdet är på väg upp.

”Så de faktorer som håller inflationen hög kommer att motstå en inbromsning i aktiviteten”, skriver Natixis.