Nätet behåller shoppinggreppet

Publicerad 2011-08-17 13:21

Den svenska köpfesten blir alltmer avslagen. Men på nätet shoppas det fortfarande friskt. Cdon är ett av börsens bästa tillväxtcase just nu.

Började med cd. Nu finns betydligt fler varor på lagret i Borås.

Det började vid köksbordet hemma hos en byggjobbare i Borås och i en lägenhet i Malmö. I dag är bolaget en av Nordens ledande e-handlare.

Kinnevik-fostrade Cdon har mycket gemensamt med Amazon, en av världens största e-handlare som startade med böcker men som i dag säljer allt från mat och juveler till möbler och bildelar. Cdon har lika lyckosamt expanderat utanför den ursprungliga cd-försäljningen för att bygga upp en bred dominans inom e-handel.

Visst kan sommarens börsras och hoten om en snabb avmattning i konjunkturen ytterligare kyla av en redan svag detaljhandel. Men den senaste tidens finansiella oro kan också leda till lägre räntor vilket minskar pressen på hushållen. Samtidigt kan ett minskat konsumtionsutrymme gynna e-handeln som oftast kan erbjuda lägre priser.

Och så här långt tycks inte det ostadigare detaljhandelsklimatet ha nått e-handeln. Det andra kvartalet rusade försäljningen för Cdongruppen med 41 procent, eller hela 51 procent inklusive förvärvet av vitvaruhandlaren Tretti. Ett ordentligt ryck från fjolårets 27 procent och första kvartalets 22 procent. Sedan 2006 har Cdon haft en genomsnittlig tillväxt på drygt 30 procent per år.

Medan detaljhandeln som helhet växte med 3 procent i fjol växte den svenska e-handelsmarknaden med 13 procent och utgjorde därmed 4,6 procent av den totala detaljhandeln. Det är en tillväxttrend som bör bestå ett antal år till. I USA har e-handeln omkring 8 procent av den totala detaljhandelskakan och bedömningarna är att den andelen kommer att dubbleras de kommande tio åren.

Betalningar på nätet är trots nya innovationer och säkerhetslösningar fortfarande något av en bromskloss. Men det handlar om en mognadsfråga där vi kommer att få se såväl kunderna som lösningarna utvecklas och driva på strukturomvandlingen av detaljhandeln.

En fortsatt tillväxt kring 20–25 procent ytterligare några år bör Cdon absolut klara med dessa förutsättningar. Och det exklusive fortsatta förvärv som sannolikt ligger i korten.

Separationen från forna modern MTG har dock både för- och nackdelar. När Cdon nu inte längre är ett dotterbolag till den stora mediekoncernen har man inte längre tillgång till lika fördelaktiga annonsmöjligheter som tidigare i Kinnevikstallets radio- och tv-kanaler.

Ursprungsaffären, cd-skivor, är också ett sorgligt kapitel. Fortsatt en högmarginalprodukt, men försäljningen minskar i rask takt. Men Cdon har lyckats parera bra. Inom affärssegmentet underhållning har en ökad försäljning av hemelektronik effektivt ersatt cd- och dvd-omsättningen.

Dessvärre hänger inte vinsten med i samma takt. Rörelseresultatet minskade med 12 procent andra kvartalet. Och förklaringen är de flortunna marginaler som hemelektronik- handeln jobbar med. Det kan även framöver sätta press på marginalutvecklingen.

Marginalmässigt ser det stabilare ut i hem och trädgård, det som avgående vd Mikael Olander pekar ut som det mest lovande tillväxtområdet fram-över. Cdon fortsätter också den geografiska expansionen med fotfäste i Tyskland med Nelly och bra på gång på flera europeiska marknader.

Ska du ha en detaljhandelsaktie i portföljen i dag ska det vara Cdon. Dyrast i sektorn och den enda som står på plus i år. Helt klart befogat. Kursen bör snart leta sig tillbaka upp mot åtminstone 45 kronor där den befann sig i somras.

Avgående vd:n, Mikael Olander.