Aktie Nasdaq Stockholm har beslutat att lägga ner sin utredning av Ericssons informationsgivning avseende en internutredning från 2019 angående Irak. Det framgår av ett pressmeddelande.

”I slutskrivelsen meddelar Nasdaq att ärendet avskrivs från vidare handläggning och att Nasdaq inte anser sig ‘kunna komma till slutsatsen att innehållet i rapporten varit sådant som en förnuftig investerare skulle ha utnyttjat för sitt investeringsbeslut'”, skriver Ericsson.