Aktie Nasdaqs disciplinnämnd har beslutat att ISR:s aktier ska avnoteras från First North Growth Market på grund av överträdelser från marknadens regler. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt beslutet ska aktierna avföras från handel senast den 22 juni 2023.

ISR Holding delar inte Nasdaqs bedömning och anser att en avnotering är skadlig för bolaget och dess aktieägare. ISR Holding kommer att utreda förutsättningarna för att överklaga avnoteringsbeslutet. ISR har varit handelsstoppad sedan december i fjol.