När riskkapitalet säljer finns pengar att tjäna

Publicerad 2017-03-23 19:14

Kommentar Scandic Hotels lyfte nästan 8 procent på torsdagen när riskkapitalbolaget EQT sålde sitt kvarvarande innehav på drygt 20 procent i bolaget. Det är ett bra exempel på hur du kan tjäna pengar på nyintroduktioner även efter noteringen när de kortsiktiga riskkapitalisterna lämnar skutan.

När riskkapitalbolagen gör nyintroduktioner ligger de oftast kvar med stora innehav i bolaget som de sedan säljer ut efterhand när kursutvecklingen förhoppningsvis blivit positiv plus att de hittat nya ägare som vill ta ett mer långsiktigt ansvar för bolaget.

I fallet Scandic Hotels har EQT haft en inlåsningsperiod fram till bokslutsdagen för en månad sedan – sedan har det varit fritt fram att sälja sitt återstående innehav. Och idag kom beskedet att drygt 20 procent av bolaget säljs till Provobiskoncernen och Stena som utger sig för att se sin investering på längre sikt.

Det innebär att det så kallade ”överhänget” från introduktionen är borta, bolaget har fått normalt långsiktiga ägare – och aktien kan värderas på egna meriter. Och i fallet Scandic Hotels visade bokslutet för en månad sedan på en positiv bild som nu marknaden tog till sig och lyfte aktien med nära 8 procent.

I detta sammanhang blir det naturligtvis intressant att se vilka andra nyintroduktioner senaste åren som har kvar riskkapitalbolag som ägare – och där eventuellt en liknande utveckling kan ske. Här är några exempel:

* Academedia. Här äger EQT nära 42 procent genom bolaget Marvin Holding och sålde i februari bland annat 10 procent av aktierna i bolaget till Mellby Gård med Rune Andersson som huvudägare. Efter denna försäljning har EQT en inlåsningsperiod fram till kvartalsrapporten den 10 maj innan nya aktier kan säljas.

* Capio. Den ena storägaren Apax har sålt ut hela sitt innehav, men Nordic Capital ligger kvar med nästan 19 procents ägarandel. Här har inlåsningsperioden gått ut, vilket innebär att den återstående aktieposten kan säljas ut närsomhelst.

* Humana. Argan Capital är ett riskkapitalbolag med säte i Storbritannien som sitter med ett ägande på hela 44 procent. De sålde i november ut 6 miljoner aktier och hade sedan en inlåsningsperiod fram till bokslutet 23 februari. Men nu är det fritt fram för nya försäljningar.

* Resurs Bank. Här har Nordic Capital kvar ett ägande på 26 procent efter sin senaste försäljning 22 februari – och kan sälja igen efter 90 dagar.