Rapport Teleoperatören Millicoms underliggande ebitda-resultat i Latinamerikaverksamheten, som utgör koncernens kärnaffär, uppgick till 620 miljoner dollar för det andra kvartalet 2021. Genomsnittet av sju analytikers prognoser, som Infront har sammanställt inför rapporten, låg på 631 miljoner dollar.

Latinamerikasegmentets omsättning uppgick till 1.545 miljoner dollar. Snittestimatet låg här på 1.594 miljoner dollar.

För hela koncernen redovisar Millicom, på underliggande bas (non-IFRS), en omsättning på 1.633 miljoner dollar andra kvartalet och ett rörelseresultat om 233 miljoner dollar. Ebitda enligt denna redovisning var 651 miljoner dollar.

Här låg förväntningarna på en omsättning om 1.594 miljoner dollar och ett rörelseresultat på 236 miljoner dollar, enligt Infront. Ebitda-förväningarna för koncernen, icke-IFRS, var 662 miljoner.

Millicom upprepar att bolaget kommer att styra verksamheten för att kunna leverera ett operativt kassaflöde på minst 1,4 miljarder dollar under 2021. Det framgår också av rapporten för det andra kvartalet.

Millicom avser vidare att återköpa aktier för 100 miljoner dollar. Tidigare har bolagets vd Mauricio Ramos till Dagens industri sagt att bolaget avser återköpa aktier ”senare i år”.

Millicoms vd uppger i rapporten att bolaget är på god väg att bibehålla medelhög ensiffrig omsättningstillväxt inom service, samt medel-till höga ensiffriga tillväxttal på ebitda-nivå.